Vòng Quay Nắm Đấm

Bạn còn 0 lượt chơi.

Thể Lệ Lịch sử vòng quay
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******hung 1000 Kim Cương Cách đây 9 giây
******* Sin 5000 Kim Cương Cách đây 13 giây
*******yên 8000 Kim Cương Cách đây 2 giờ
*******ền 30 Kim Cương Cách đây 3 giờ
*******hung 500 Kim Cương Cách đây 4 giờ
*******ền 2000 Kim Cương Cách đây 4 giờ
2000 Kim Cương Cách đây 5 giờ
30 Kim Cương Cách đây 5 giờ
*******Linh 100 Kim Cương Cách đây 5 giờ
30 Kim Cương Cách đây 6 giờ