Mò Cua Bắt Ốc

Bạn còn 0 lượt quay.

Thể Lệ Lịch sử lật
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******ơng 5555 Kim Cương Cách đây 7 giây
*******Tàu 222 Kim Cương Cách đây 32 phút
*******yên 888 Kim Cương Cách đây 52 phút
*******hanh 3456 Kim Cương Cách đây 52 phút
******* Hà 90 Kim Cương Cách đây 52 phút
*******Dung 90 Kim Cương Cách đây 2 giờ
*******hanh 888 Kim Cương Cách đây 2 giờ
*******gàn 888 Kim Cương Cách đây 4 giờ
*******Long 555 Kim Cương Cách đây 4 giờ
*******ịu 5555 Kim Cương Cách đây 5 giờ