Giải Nhiệt Mùa Hè

Bạn còn 0 lượt quay.

Thể Lệ Lịch sử lật
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******àng 55 Kim Cương Cách đây 9 giây
*******ơng 555 Kim Cương Cách đây 12 giây
******* Anh 999 Kim Cương Cách đây 2 giờ
*******ến 333 Kim Cương Cách đây 2 giờ
*******ạo 8888 Kim Cương Cách đây 2 giờ
*******ến 999 Kim Cương Cách đây 2 giờ
*******ơng 999 Kim Cương Cách đây 3 giờ
*******hanh 1111 Kim Cương Cách đây 4 giờ
******* Soa 55 Kim Cương Cách đây 4 giờ
*******ận 666 Kim Cương Cách đây 6 giờ