Bạn Là Xạ Thủ

Bạn còn 0 lượt quay.

Thể Lệ Lịch sử lật
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******ật 252 Kim Cương Cách đây 10 giây
*******iêm 2999 Kim Cương Cách đây 10 phút
*******ơng 9999 Kim Cương Cách đây 10 phút
*******Sang 500 Kim Cương Cách đây 10 phút
*******ọc 362 Kim Cương Cách đây 25 phút
*******Minh 500 Kim Cương Cách đây 25 phút
*******ấn 9999 Kim Cương Cách đây 39 phút
*******Linh 2999 Kim Cương Cách đây 49 phút
******* Nhi 7000 Kim Cương Cách đây 1 giờ
*******ận 362 Kim Cương Cách đây 1 giờ