Bạn Là Xạ Thủ

Bạn còn 0 lượt quay.

Thể Lệ Lịch sử lật
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******hái 7000 Kim Cương Cách đây 10 giây
*******ũng 9999 Kim Cương Cách đây 3 giờ
*******rang 500 Kim Cương Cách đây 3 giờ
*******uân 100 Kim Cương Cách đây 4 giờ
*******ớc 362 Kim Cương Cách đây 4 giờ
*******ệt 100 Kim Cương Cách đây 4 giờ
******* Hà 500 Kim Cương Cách đây 5 giờ
*******Ánh 2999 Kim Cương Cách đây 5 giờ
*******ấn 7000 Kim Cương Cách đây 5 giờ
362 Kim Cương Cách đây 5 giờ